Author: admin

מכשיר הקלטה לגן

מכשיר הקלטה לגן הוא מכשיר שמאפשר להורים להאזין לשיעורי הגן של ילדיהם. המכשיר מורכב ממיקרופון שמשדר את הקול מהגן למכשיר השמע הביתי של ההורים, או

מצלמות נסתרות מה הן ואיך הן עובדות

ֿ .מצלמות נסתרות יכולות לצלם תמונות או וידאו מבלי שאנשים יודעים שהן מצלמות אותם. הן משמשות למגוון מטרות, כולל אבטחה, מעקב, חקירה ועוד ישנם סוגים

Scroll to Top